top of page

PLASTIČNI PREMAZ U

SPREJU

Zardjala metalna burad su bile jedna od inspiracija za nas da razvijemo plastificirani premaz u spreju, koristeći recikliranu plastiku. Ova revolucionarna tehnika će omogućiti da se ta ista zardjala burad premažu ovim premazom, produžavajući životni vek i uzgon, istovremeno sprečavajući da nanose dalju štetu okolini.

Naravno, postoji bezbroj drugih primena ovog proizvoda. Ova tehnologija bi se mogla koristiti i za ojačavanje i hidroizolaciju mnogih predmeta, kao na primer čamaca, u gradjevinskoj industriji i u drugim oblastima.

bottom of page